Een Sony Cyber-shot-camera resetten

De Sony Cyber-shot lijn bestaat uit digitale camera's die foto's maken. Foto's worden opgeslagen op verwisselbare SD-kaarten en de camera wordt gevoed door een oplaadbare batterij. Als de camera niet goed functioneert, kan een harde reset het probleem mogelijk verhelpen door de camera-instellingen en menu-opties terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Schuif de aan/uit-schakelaar naar de "uit"-stand. Als uw model een aan/uit-knop heeft, drukt u deze één keer in.

Duw of schuif de kleine ontgrendelingshendel van het batterijcompartiment zodat het klepje van het compartiment openspringt. Schuif de batterij uit het compartiment.

Schuif de aan / uit-knop gedurende 15 seconden naar de "aan" -positie. Houd bij modellen met drukknop de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt.

Schuif de aan/uit-schakelaar naar de "uit"-stand of laat de aan/uit-knop los.

Plaats de batterij en sluit de klep van het compartiment. Zet de camera weer aan.

Tips

Koppel de oplaadkabel los voordat u de batterij verwijdert. Controleer of de cameralenzen weer in de gesloten positie zijn geschoven voordat u de batterij verwijdert.