Monteer een DMG vanaf de commandoregel in Mac OS X

Een nuttige opdrachtregelhulpprogramma genaamd hdiutil is opgenomen in Mac OS X waarmee schijfimagebestanden (.dmg-extensie) rechtstreeks vanaf de terminal kunnen worden gemount, zonder dat de GUI moet worden gebruikt. Het gebruik van hdiutil voor zo'n taak is handig voor het scripten of externe verbindingen via SSH.

Een schijfimagebestand (DMG) vanaf de terminal installeren

Gebruik de volgende syntaxis vanaf de opdrachtregel om de afbeelding te koppelen:

hdiutil attach /path/to/diskimage.dmg

Wanneer de .dmg is gemount, zal een bericht iets als dit weergeven:

/dev/disk1 Apple_partition_scheme
/dev/disk1s1 Apple_partition_map
/dev/disk1s2 Apple_HFS /Volumes/Mounted Disk Image

Let op de laatste invoer met de naam van de zojuist gemounte schijfkopie, u zult het eerste deel van deze regel gebruiken om de schijf te ontkoppelen (/ dev / disk1s2).

Een DMG ontkoppelen van de terminal

Verwijzend naar de apparaatnaam van de aangekoppelde afbeelding, gebruikt u de volgende syntaxis om de dmg te ontkoppelen:

hdiutil detach /dev/disk1s2

Als u eerder de locatie van het apparaat hebt gemist, kunt u informatie over alle gekoppelde stations en afbeeldingen ophalen met behulp van:

hdiutil info

Zoek de naam van de aangekoppelde afbeelding en noteer de vermelding / dev / disk ernaast.

Het hulpprogramma hdiutil werkt om .iso en andere afbeeldingsbestanden te koppelen en om ze naar andere schijfimage-indelingen te converteren.