Instructies voor Mercedes-satellietnavigatie

Het satellietnavigatiesysteem dat in Mercedes-Benz-voertuigen wordt gebruikt, maakt gebruik van een centrale controller die niet alleen het navigatiesysteem regelt, maar ook de algemene comfortinstellingen en het audiosysteem. Dit COckpit Management and Navigation Device (COMAND)-systeem omvat een kleurenmonitor en een controller die ofwel rechtsonder op het scherm ofwel in de buurt van de middenconsole is gemonteerd. Extra bedieningselementen voor COMAND zijn toegewezen aan toetsen op het geïntegreerde telefoontoetsenbord.

Toegang tot de navigatiefunctie

Instructies voor Mercedes-satellietnavigatie

Het navigatiesysteem in COMAND is gemakkelijk te bereiken. Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot het navigatiescherm wanneer het COMAND-scherm is ingeschakeld. De eerste is om op de NAV-knop op het dashboard te drukken. U kunt ook toegang krijgen tot navigatie door de COMAND-controller te gebruiken om de Navi-functie op het scherm te selecteren.

Routebegeleiding starten

Instructies voor Mercedes-satellietnavigatie

Om de routebegeleiding te starten, moet u het adres of de kruising invoeren waarnaar u wilt reizen. Selecteer in het hoofdnavigatiescherm dat een kaart van uw huidige locatie toont Bestemming invoeren en druk op OK (druk op het midden van uw COMAND-controller). Voer de straatnaam in met behulp van het schermtoetsenbord en wijzig de stad en staat/provincie indien nodig. Wanneer het volledige adres is ingevoerd, selecteert u OK op het scherm of houdt u de OK-knop twee seconden ingedrukt om de selectie te accepteren.

Nadat het adres is ingevoerd, verschijnt het volledige adres ter bevestiging op het COMAND-scherm. U heeft de mogelijkheid om op de TERUG-knop te drukken en zo nodig wijzigingen aan te brengen, of u kunt Start routebegeleiding selecteren, waarna het COMAND-systeem de snelste route naar uw bestemming berekent. Stembegeleiding is standaard ingeschakeld en Mercedes-Benz raadt u aan deze functie te gebruiken om afleiding te voorkomen die kan worden veroorzaakt door naar het scherm te kijken. Als u op enig moment de stembegeleiding wilt uitschakelen, drukt u op de MUTE-knop op de voorkant van de radio. U kunt ook de knoppen + en - gebruiken die zijn toegewezen aan het toetsenblok van de telefoon om de schaal van de kaart die op het scherm wordt weergegeven aan te passen.

Routebegeleiding beëindigen

Het satellietnavigatiesysteem dat in Mercedes-Benz-voertuigen wordt gebruikt, maakt gebruik van een centrale controller die niet alleen het navigatiesysteem regelt, maar ook de algemene comfortinstellingen en het audiosysteem. Dit COckpit-beheer- en navigatieapparaat (COMAND)-systeem omvat een kleurenmonitor en een controller gemonteerd op ...

De routebegeleiding stopt automatisch wanneer u uw bestemming bereikt. Als u de navigatie moet stoppen voordat u de bestemming bereikt of als u het bestemmingsadres moet wijzigen, kunt u het systeem op elk moment stoppen. Dit wordt gedaan door de COMAND-controller te gebruiken om Routebegeleiding beëindigen op het scherm te selecteren, of u kunt ook op de harde knop NAV drukken wanneer het systeem actief is; dit geeft u de mogelijkheid om de begeleiding te beëindigen.