Een volmachtstem schrijven

Non-profitorganisaties en andere instellingen of bedrijven die regelmatig vergaderen, kunnen een stemprocedure hebben. Veel commissies stemmen bijvoorbeeld meestal over zaken als het plannen van activiteiten of budgetkwesties. Als u deel uitmaakt van een dergelijke entiteit, wordt u betrokken bij het stemproces. Als u echter niet naar de vergadering kunt komen wanneer de stemming zal plaatsvinden, kunt u mogelijk een stem bij volmacht gebruiken. Stemmen bij volmacht is wanneer u een derde partij schriftelijk toestemming geeft om namens u te stemmen. Deze machtiging dient door u te worden geschreven en ondertekend.

Lees de statuten van uw instelling, organisatie of bedrijf door om er zeker van te zijn dat stemmen bij volmacht is toegestaan ​​en om te controleren op specifieke vereisten. Bepaalde zinnen of secties moeten mogelijk worden opgenomen in uw stem bij volmacht. Als er geen specifieke instructies zijn, zijn er algemene richtlijnen voor het schrijven van een volmacht.

Vermeld uw naam, titel en adres in de volmachtstem. Dit zou het eerste stuk informatie moeten zijn dat wordt opgenomen. Je zou zoiets schrijven als "Ik, de penningmeester van de commissie, John Smith, van 123 Maple Avenue ..."

Vermeld de naam en het adres van uw proxy. Dit is de persoon die namens u gaat stemmen. Als je aan het bovenstaande voorbeeld toevoegt, zou je kunnen schrijven: "Ik, de penningmeester van de commissie, John Smith, van 123 Maple Avenue benoemt officieel Jane Smith als mijn gemachtigde."

Voeg informatie toe over de specifieke vergadering waar uw gevolmachtigde namens u zal stemmen. Na de eerste zin zou je iets kunnen toevoegen als "Ik geef mijn gemachtigde de bevoegdheid om namens mij te stemmen tijdens de commissievergadering die op 2 januari 2011 zal worden gehouden."

Schrijf op hoe u wilt dat uw gevolmachtigde voor u stemt. Dit is belangrijk voor de andere leden om te zien, en om je proxy te helpen om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt. Typ de naam van de motie waarover moet worden gestemd, zoals 'Proposition 12' en of u voor of tegen de motie bent.

Typ uw volledige officiële naam aan het einde van de stem bij volmacht. Zet uw handtekening onder uw naam, evenals de datum waarop u de volmacht heeft ondertekend. Uw handtekening is nodig om de volmachtstemming officieel te maken.