Logic Pro Real-Time Analyzer gebruiken

Logic Pro heeft veel real-time analysers, die de frequentie-inhoud van een audiotrack in een grafiek weergeven. De grafiek toont de amplitude van het spoor in de verticale as en het frequentiespectrum, dat het gehoorbereik van de mens overspant, in de horizontale as. Deze informatie kan worden gebruikt om te vinden waar ongewenste geluiden zich bevinden of in de mengfase van muziekproductie.

Open een nieuw of bestaand project in Logic Pro. en importeer een audiobestand door naar "Bestand" te gaan en "Audiobestand importeren" te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Selecteer een audiobestand van uw computer met de bestandsbrowser die verschijnt. Nadat je een bestand hebt gekozen en op "Openen" hebt geklikt, wordt het audiobestand in een track in de tracklijst geladen.

Zoek de kanaalstrook van de track, een kolom die zich linksonder in het venster 'Rangschikken' bevindt. De kanaalstrip heeft bedieningselementen voor het invoegen van effecten in het audiosignaalpad en voor het routeren van het signaal door de mixer.

Klik op een van de vervolgkeuzemenu's "Inserts" in de kanaalstrook en ga naar "EQ", "Channel EQ" en tenslotte naar "Mono" of "Stereo". Hiermee wordt de plug-in "Channel EQ" geïnitialiseerd, ingevoegd in het audiopad en wordt het venster van de plug-in geopend.

Druk op de spatiebalk of de naar rechts gerichte driehoek in het gedeelte Transport om het nummer af te spelen. Klik aan de linkerkant van het plug-invenster op de knop "Analyzer" om de realtime-analysator in te schakelen. Frequentie-informatie wordt nu weergegeven in de grafiek van de analysator.

Pas de resolutie van de grafiek aan door "Resolutie laag (1024 punten)", "Resolutie gemiddeld (2048 punten)" of "Resolutie hoog (4096 punten)" te selecteren in het vervolgkeuzemenu, twee knoppen onder de genoemde knop "Analyse" in stap 4. Dit verhoogt of verlaagt de nauwkeurigheid van de grafiek. Deze functie is erg handig wanneer er meer details nodig zijn tijdens uw audio-inspectie.

Klik en sleep omhoog of omlaag in de kolom met getallen aan de rechterkant van de grafiek. Hierdoor wordt de grafiek omhoog of omlaag verplaatst en wordt informatie over de amplitude weergegeven die in eerste instantie te laag of te hoog was voor de analysator om weer te geven. Deze getallen worden gemeten in eenheden van decibel. De decibel is een veelgebruikte schaal voor het meten van geluid, omdat deze logaritmisch is en mensen logaritmisch horen in plaats van lineair.