Excel gebruiken voor binomiale waarschijnlijkheid Pro

Binominale kans berekent de kans dat bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, die slechts twee mogelijke uitkomsten hebben, zoals het opgooien van een munt. Excel biedt een functie die deze soms complexe berekeningen eenvoudig kan doorrekenen. Bij het berekenen van binominale kansen kunt u drie basisberekeningen maken: de kans op precies een bepaald aantal successen in een bepaald aantal pogingen, de kans op ten hoogste een aantal successen en de kans op ten minste een aantal successen.

Stap 1

Klik met de rechtermuisknop op de cel waar u de berekening gaat uitvoeren en selecteer 'Cellen opmaken'. Klik op "Percentage" op het tabblad "Getal" en klik op "OK" om de resulterende berekening een percentage te maken in plaats van een standaard decimaal getal.

Stap 2

Voer "= BINOM.VERD (succes, proeven, waarschijnlijkheid, cumulatief)" in de cel in en vervang de tussen haakjes geplaatste namen door de werkelijke gegevens. Vervang "succes" door het aantal successen waarvoor u de kans wilt berekenen. Vervang "trials" door het aantal pogingen. Vervang "waarschijnlijkheid" door de bekende kans op een enkel succes in een enkele proef. Vervang "cumulatief" door "waar" of "onwaar", afhankelijk van of u respectievelijk "maximaal" of "exact" een aantal successen wilt berekenen. Als voorbeeld, om de kans te berekenen om precies 12 keer kop te halen uit 20 muntopgooien, die een 50 procent hebben

waarschijnlijkheid, zou u "=BINOM.VERD(12,20,0.5,false)" invoeren. Om de kans te berekenen dat u nul tot 12 keer kop haalt uit 20 muntworpen, voert u "=BINOMDIST(12,20,0.5,true)" in.

Voer "=1-BINOMDIST(succes-1,proeven,waarschijnlijkheid,cumulatief)" in om de kans te berekenen dat er ten minste een aantal successen wordt behaald. Als u bijvoorbeeld de kans wilt berekenen dat u 12 tot 20 keer kop haalt uit 20 muntopgooien, voert u "=1-BINOMDIST(11,20,0.5,true)" in. Dit berekent effectief de kans op het behalen van niet meer dan 11 kop op 20 coinflips, maar trekt deze vervolgens van één af, wat resulteert in de kans van 12 tot 20 heads op 20 flips.