Toegang gebruiken voor bankafstemming

Microsoft Access 2007 is een eenvoudige, maar krachtige databasetoepassing die u kunt gebruiken om uw zakelijke of persoonlijke gegevens bij te houden. Gebruik het om een ​​database bij te houden voor klantenservice, zakelijke en persoonlijke contacten, inventarissen, dvd-collecties thuis en bankafstemmingen. Een bankafstemmingsdatabase is eenvoudig te maken; je hebt maar een paar tabellen, één formulier en een rapport nodig om je tafelitems te bekijken. Nadat u de database hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken om uw bankrekeningen maand na maand in evenwicht te brengen.

Stap 1

Open Microsoft Access 2007 en klik op "Nieuwe maken" en vervolgens op "Lege database" om een ​​nieuwe database te maken.

Stap 2

Klik op het tabblad "Maken" en vervolgens op de knop "Tabelontwerp" in de groep "Tabellen". Er wordt een nieuwe tabel geopend in 'Ontwerpweergave'. Typ "Transactienummer" in de kolom "Veldnaam" van de eerste rij. Klik op de vervolgkeuzepijl onder 'Gegevenstype' en kies 'AutoNummering'. Ga naar de tweede rij en typ "Type" en kies "Tekst" als het "Gegevenstype". Ga naar de derde rij en typ "Controleer referentienummer" en kies "Nummer" als het "Gegevenstype". Typ voor de vierde rij "Bedrag" en kies "Valuta" als het "Gegevenstype". Typ in de vijfde rij 'Gewist' en kies 'Ja/Nee' als 'Gegevenstype'. Klik op het pictogram 'Opslaan' op de werkbalk om de tabel op te slaan als 'Registreren'. Sluit de tafel.

Stap 3

Klik op het tabblad "Maken" en vervolgens op "Tabel" in de groep "Tabellen". Er wordt een nieuwe tabel geopend in 'Gegevensbladweergave'. Typ "Check" in de eerste kolom van de eerste rij. Typ "Aanbetaling" in de eerste kolom van de tweede rij. Typ "Opname" in de eerste kolom van de derde rij. Typ "Debit Card" in de eerste kolom van de vierde rij en "Automatic BillPay" in de eerste kolom van de vijfde. Klik op het pictogram 'Opslaan' en sla de tabel op als 'Transactietype'. Sluit de tafel.

Stap 4

Open het tabblad "Registreren" door te dubbelklikken in het "Navigatievenster" aan de linkerkant van het venster. Klik op "Ontwerpweergave" aan de bovenkant van het venster wanneer het venster wordt geopend. Klik op de rij voor "Type" om de rij te selecteren. Klik in het venster 'Eigenschappen' onder aan het scherm op het tabblad 'Zoeken'. Klik op "Combo Box" in het gebied "Beeldschermbesturing". Selecteer in het vak "Rijbrontype" de optie "Tabel/Query". Selecteer de tabel "Transactietype" in het vak "Rijbron". Bewaar en sluit de tabel.

Stap 5

Klik op het tabblad "Maken" en klik vervolgens op "Formulier" in de groep "Formulieren". Selecteer de tabel "Registreren". Klik op "OK" totdat "Voltooien" verschijnt. Klik op "Voltooien" om het formulier volledig te maken op basis van de tabel "Registreren". De wizard "Nieuw formulier" plaatst de velden op het formulier die overeenkomen met de tabel. Open het formulier en voer de gegevens in van de bankgegevens die u wilt opslaan in de tabel "Registreren". Sluit het formulier als u alle gegevens heeft ingevuld.

Klik op het tabblad "Maken" en klik vervolgens op "Wizard Rapport" in de groep "Rapporten". Kies de "Tabel: Registreren" in het gedeelte "Tabellen/Queries". Klik op de knop ">>" om de velden uit de tabel aan het rapport toe te voegen. Klik op de knop "Volgende". Kies een ontwerp voor het rapport en klik vervolgens op "Volgende". Kies hoe u de items op het rapport wilt sorteren en klik vervolgens op 'Volgende'. Klik ten slotte op 'Voltooien'. Bekijk het rapport wanneer u alle posten in uw tabel "Registreren" in een rapportstijl wilt zien om ze af te stemmen op het afschrift van uw bank.