Contacten overzetten van een iPhone naar een simkaart

Items die je nodig hebt

  • Computer

  • iPhone

  • USB-kabel

  • Paperclip

Wanneer u een iPhone gebruikt en een nieuw contact toevoegt, wordt de informatie automatisch opgeslagen op de SIM-kaart die in het apparaat is geplaatst. Als je de contacten echter aan een andere simkaart wilt toevoegen, moet je een paar extra stappen nemen om de contactgegevens van je telefoon over te zetten en te synchroniseren met de nieuwe simkaart. Mogelijk moet u dit doen als uw vorige simkaart beschadigd is geraakt en u deze moet vervangen.

Sluit uw iPhone met de huidige simkaart aan op de meegeleverde USB-kabel en steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op de computer waarmee u uw telefoon doorgaans synchroniseert. Wanneer iTunes wordt gestart, laat het synchroniseren met de iPhone.

Klik op de knop "Uitwerpen" naast je iPhone aan de zijkant van iTunes. U kunt de iPhone nu van de computer verwijderen.

Vouw een paperclip open en steek deze in het kleine gaatje aan de bovenkant van de iPhone. Druk stevig aan. Er komt een lade tevoorschijn met daarin de simkaart.

Verwijder de simkaart en plaats een nieuwe kaart. Sluit het kleine SIM-compartiment.

Sluit de iPhone opnieuw aan op uw computer en wacht tot de telefoon is gesynchroniseerd. Al uw contacten worden nu op deze nieuwe simkaart geplaatst.