Een Lexmark faxapparaat instellen

Lexmark faxapparaten hebben een groot aantal functies: u kunt het niet alleen rechtstreeks aansluiten op de telefoonaansluiting, maar u kunt het ook aansluiten op uw antwoordapparaat of een computermodem. Tijdens de installatie kunt u beslissen over opties als foutcorrectie, papierformaat en of u een voettekst wilt toevoegen aan uw uitgaande faxen.

Basisconfiguratie

Steek uw faxapparaat in het stopcontact.

Sluit uw telefoonlijn aan op de wandaansluiting op het Lexmark faxapparaat en op de telefoonaansluiting op de wand.

Sluit uw telefoon aan op uw faxlijn als een normale telefoonlijn als u geen handset op uw Lexmark faxapparaat hebt.

Sluit de telefoonlijn van de telefoon-/antwoordapparaataansluiting op het faxapparaat aan op de telefoonlijn. Hierdoor kunt u de faxlijn gebruiken als een normale telefoonlijn.

Aansluiten op uw antwoordapparaat of computermodem

Sluit de telefoonlijn van de wandcontactdoos op het faxapparaat aan op de telefoonwandcontactdoos.

Sluit de telefoonlijn van de telefoon/antwoordapparaatconnector op het faxapparaat aan op het antwoordapparaat of computermodem.

Sluit de telefoonlijn van het antwoordapparaat of computermodem aan op de telefoon.

De datum- en tijdweergave instellen

Druk op "Fax" op het bedieningspaneel.

Druk op "Opties" totdat Datum/tijd bewerken in het display verschijnt en druk op "Selecteren".

Gebruik het toetsenbord om de gewenste datum in te voeren en druk nogmaals op "Selecteren" om de tijdswijziging te bevestigen.

Het hulpprogramma voor faxconfiguratie instellen

Ga naar de map met uw computerprogramma's en selecteer "Lexmark 4200 Series Fax Setup Utility". Klik op "Faxconfiguratieprogramma".

Ga naar het tabblad Verzenden. Vul uw naam en faxnummer in. U kunt ook de snelheid en kwaliteit van de afdruktaak voor uitgaande faxen specificeren, wanneer het document moet worden gescand, of foutcorrectie moet worden gebruikt en wanneer een faxgebruiksrapport moet worden afgedrukt.

Ga naar het tabblad Ontvangen. Selecteer of u een automatische voettekst op elke pagina wilt toevoegen. U kunt er ook voor kiezen om inkomende faxen automatisch op het papierformaat te laten passen en of u een fax wilt doorsturen of afdrukken.

Selecteer het tabblad Verbinding/kiezen om het aantal keren te selecteren dat u wilt dat de machine het nummer opnieuw kiest als het bij de eerste poging niet lukt. U kunt ook het formaat van de telefoonlijn, het voorkiesnummer en of u een duidelijk belsignaal wilt voor bepaalde typen inkomende faxen selecteren.

Selecteer het tabblad Snelkeuze om de snelkeuzelijst toe te voegen, te maken of te bewerken en het tabblad Groepssnelkeuze om een ​​groepsnummer en naam voor snelkeuze te maken.