Een Dell-laptop opnieuw opstarten zonder een cd

Wanneer uw Dell-laptop traag begint te worden, inefficiënt begint te werken of de normale bewerkingen niet aankan, is het misschien tijd om opnieuw op te starten. Opnieuw opstarten staat bekend als "Factory Restore". Factory Restore is door alle computerfabrikanten geïmplementeerd om deze problemen te verhelpen, waardoor uw machine weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht zonder dat u installatieschijven nodig heeft. Factory Restore verwijdert en vervangt alle beschadigde bestanden, zodat u een schone machine overhoudt.

Stap 1

Schakel uw Dell in terwijl u herhaaldelijk op de "F8"-toets drukt. U moet het hulpprogramma Factory Restore openen voordat Windows begint te laden.

Stap 2

Klik op "Volgende" wanneer het scherm Fabrieksherstel verschijnt. Geef toestemming voor het hulpprogramma om door te gaan door op "OK" te klikken.

Stap 3

Selecteer "Destructief herstel" uitvoeren in de lijst.

Stap 4

Klik op "Volgende" of "Doorgaan" om door te gaan met het opnieuw formatteren van uw Dell computer. U ontvangt een bericht waarin staat dat zodra de procedure is voltooid, alle gegevens verloren gaan.

Stap 5

Wacht tot het herstartproces is voltooid. Zodra het proces met succes is voltooid, wordt uw computer opnieuw opgestart.

Voer de gewenste configuratie in Windows in voor taalvoorkeuren, tijd en datum. Geef toestemming om door te gaan tijdens het herinstallatieproces van Windows. Wanneer de installatie van Windows is voltooid, bevindt uw computer zich in de oorspronkelijke staat.