Een Garmin Fishfinder lezen

Fishfinders gemaakt door het bedrijf Garmin zijn nuttig voor zowel vissers als pleziervaarders. Ze tonen niet alleen de locatie van vissen, maar ook de bodem en de diepte, wat alle watersporters kan helpen ondiepe gebieden te vermijden die hun boten zouden kunnen beschadigen. Garmin produceert een reeks fishfinders, waaronder enkele die bedoeld zijn voor beginnende vissers en watersporters, die ze moeten leren lezen voordat ze naar meer geavanceerde versies gaan.

Stap 1

Zet het apparaat aan door op de aan/uit-knop te drukken, die met de rode cirkel.

Stap 2

Kijk naar de cijfers in de linkerbovenhoek van het scherm. Het bovenste getal is de diepte van het water, in voet. Andere getallen die u, afhankelijk van de eenheid, kunt zien, zijn de watertemperatuur in Fahrenheit.

Stap 3

Zoek de lijn die over de onderkant van het scherm loopt. Deze lijn stelt de bodem van het meer voor. Lees de regel van links naar rechts. Als het naar boven helt, vaart de boot naar ondieper water. Als het naar beneden helt, gaat de boot naar dieper water. Let ook op de dikte van de lijn. Hoe dikker het is, hoe harder de bodem.

Stap 4

Kijk goed naar lijnen of andere objecten die zich buiten de lijn uitstrekken. Dit kunnen items zijn variërend van rotsen tot vegetatie. Rotsen zullen verschijnen als kleine, donkergekleurde bulten. Hoge vegetatie verschijnt als lijnen, net als verzonken bomen, hoewel bomen donkerder van kleur zullen zijn dan vegetatie. Kleine bosjes langs de bodem die licht van kleur zijn, duiden waarschijnlijk op vegetatie die dicht bij de bodem groeit.

Focus op het scherm boven de bodem, dat het water tussen de bodem en het oppervlak weergeeft. Vissen verschijnen als haken op het scherm. Hoe groter de haak, hoe groter de vis. Let op hoe ver de vissen zich onder het oppervlak bevinden. Als je langs de bodem aan het vissen bent, maar alle vissen zijn anderhalve meter van de bodem, dan mag je niets vangen.