Hoe de arraygrootte in Python te krijgen

Python implementeert, in tegenstelling tot andere talen, geen normale "length()" of "size()" methode om de grootte van een array te lezen -- bijvoorbeeld "array.length()." In plaats daarvan implementeert het de len() methode, die de array zelf als parameter neemt. Deze methode is identiek tussen normale arrays, die worden gedeclareerd met "array.array(character)"; lijsten die worden gedefinieerd door vierkante haken "[]"; en tupels, die worden gedefinieerd door haakjes. Speciale objecttypen, zoals strings en bomen, implementeren deze methode ook.

Stap 1

Zoek de variabelenaam voor uw array. Als het bijvoorbeeld is gedeclareerd in een regel "arr = [1, 2, 3];" de variabelenaam zou "arr" zijn. Arrays kunnen ook worden gedeclareerd als "array.array('i')" voor een array van gehele getallen.

Stap 2

Verwijs naar de grootte van de array als len(arr). Python interpreteert dit als het aanroepen van de methode arr.(len), wat een speciale interne methode is, geïmplementeerd door de meeste klassen met een lengte, die de arraygrootte retourneert.

Voeg de verwijzing in uw code in om toegang te krijgen tot de grootte van de array.