PDF-bestanden genereren met Oracle PL/SQL

De Oracle PL/SQL-taal biedt u de programmeertools om gegevens op te vragen en op te halen. U kunt ook de Oracle-taal gebruiken om PDF-rapporten te genereren. Met het hulpprogramma Oracle Application Express kunt u inloggen en rapporten genereren op basis van de geselecteerde gegevens op uw Oracle-databaseserver. PDF-bestanden zijn alleen-lezen documenten, dus de gebruikers die deze documenten ontvangen, kunnen de gegevens niet bewerken en wijzigen.

Stap 1

Klik op de Windows-knop "Start" en selecteer "Alle programma's". Klik op "Oracle" in de programmagroepen en selecteer "Application Express". Klik in het openingsvenster op het rapport dat u als PDF wilt exporteren.

Stap 2

Klik op de link "Rapporteren" in het hoofdvenster. Klik in het openingsvenster met eigenschappen op het tabblad "Rapportattributen". Selecteer elke tabelkolom die u naar het PDF-bestand wilt exporteren. Nadat u alle tabelkolommen hebt geselecteerd, klikt u op het tabblad "Afdrukkenmerken".

Stap 3

Selecteer 'Inline' in de vervolgkeuzelijst met het label 'Bestand weergeven als'. Selecteer in de vervolgkeuzelijst 'Uitvoerindeling' de optie 'PDF'. Verwijder het vinkje bij 'Exporteren voor de FOTO'. Klik op "Herberekenen" om de rapportindeling te schatten.

Klik op "Uitvoeren" om de gegevens naar een PDF te exporteren. Klik op "Afdrukken" om het bestand op uw harde schijf op te slaan. Er wordt een voorbeeld weergegeven, zodat u een lijst met uw Oracle-gegevens kunt zien.