Een subtekenreeks zoeken in MATLAB

Tekststrings worden in MATLAB opgeslagen als vectoren (matrices met één rij). Individuele tekens in strings kunnen net als elementen in een vector worden opgehaald (bijv. stringname(4)). MATLAB bevat ook een aantal opdrachten om u te helpen met strings te werken. Gebruik de opdracht "strfind" om in een tekenreeks te zoeken naar een bepaald teken of een reeks tekens (subtekenreeks).

Stap 1

Typ de volgende opdracht in het opdrachtvenster om een ​​nieuwe tekenreeks te maken en zorg ervoor dat u enkele aanhalingstekens gebruikt:

mystring = 'Dit is een voorbeeldstring.';

Stap 2

Gebruik "strfind" om in "mystring" te zoeken naar de letter "i:"

strfind(mijnstring,'i')

De getallen 3, 6 en 23 worden teruggegeven in een vector. Deze nummers komen overeen met de indices in "mystring" waar "i" werd gevonden (de derde, zesde en 23e letter).

Gebruik een string voor het tweede argument om een ​​langere substring te vinden:

strfind(mijnstring,'voorbeeld')

Het getal 12 wordt teruggegeven. Dit komt overeen met het 12e teken in de tekenreeks, waar het woord "voorbeeld" begint.