Tabellen maken in Illustrator

Adobe Illustrator is geen tekstverwerker of desktop publishing-programma en het is niet ontworpen om tabellen te maken zoals u zou doen in Microsoft Word of Adobe InDesign. Daarom kunt u geen tabel maken die gegevens manipuleert of zich automatisch aanpast aan de tekst. Met een beetje extra moeite kunt u echter bepaalde tekstfuncties van Illustrator of het rastergereedschap gebruiken om een ​​tabel te simuleren. U kunt ook een tabel importeren uit andere programma's zoals Microsoft Word of InDesign.

Opties voor gebiedstype

Stap 1

Selecteer het gereedschap "Type".

Stap 2

Teken een rechthoek op uw tekengebied om het tekstgebied weer te geven.

Stap 3

Klik op het menu "Type". Selecteer "Typegebiedopties".

Stap 4

Klik op het selectievakje "Voorbeeld". Pas de instellingen voor het aantal "Rijen" en "Kolommen" aan, overspanning en goot.

Stap 5

Voer de tekst voor de tabel in. Stileer de tekst met behulp van de panelen "Alineastijlen" en "Tekststijlen". De tekst stroomt automatisch naar de volgende kolom wanneer deze het einde van de eerste cel bereikt.

Stijl de tafel met behulp van de tekengereedschappen. Als u bijvoorbeeld lijnen tussen de kolommen wilt toevoegen, selecteert u het gereedschap "Lijnsegment" en trekt u een lijn tussen de kolommen.

Rastertool

Stap 1

Klik een paar seconden op de tool "Lijnsegment" totdat de subtools verschijnen. Selecteer het gereedschap "Raster".

Stap 2

Begin met het tekenen van het raster in het tekengebied.

Stap 3

Houd de muisknop ingedrukt terwijl u op de pijl "Omhoog" drukt om het aantal rijen te vergroten of de pijl "Omlaag" om het aantal rijen te verminderen. Druk op de pijl naar links om het aantal kolommen te vergroten en op de pijl naar rechts om het aantal kolommen te verlagen.

Stap 4

Klik op het pictogram "Beroerte" in het deelvenster Gereedschappen. Verander de kleur in "zwart".

Selecteer het gereedschap "Type". Teken een rechthoek in de eerste cel. Vul uw gewenste tekst in. Herhaal dit voor de resterende cellen.

Kopiëren van andere programma's

Stap 1

Maak de tabel aan in het gewenste programma. Adobe InDesign is het meest compatibel met Illustrator, maar u kunt Excel, Word, Pages of elk ander tekstverwerkingsprogramma gebruiken.

Stap 2

Kopieer de tabel.

Stap 3

Kies het gereedschap "Selectie" in Adobe Illustrator.

Stap 4

Klik in het tekengebied. Klik op het menu "Bewerken" en selecteer "Plakken".

Bewerk de tabel naar wens. Bij het kopiëren van de tabel is mogelijk aanvullende informatie toegevoegd. Elke grenslijn rond een cel wordt geconverteerd naar zijn eigen lijnsegment.