Een back-up maken op een Acer Aspire Onespire

Het is een uitstekend idee om een ​​back-up te maken voor de harde schijf van uw Acer Aspire One. Back-ups beschermen uw waardevolle gegevens en belangrijke persoonlijke bestanden, zoals digitale foto's en video. Zonder een back-up loopt u het risico uw persoonlijke gegevens voor altijd te verliezen. Als uw harde schijf crasht of als u het besturingssysteem van uw computer moet herstellen vanwege een spyware-infectie, kunt u dit alleen doen als uw gegevens bewaard zijn gebleven. Maak een back-up van uw gegevens op een externe harde schijf, zodat u indien nodig belangrijke bestanden kunt herstellen.

Stap 1

Steek de USB-kabel van de externe harde schijf in een vrije USB-poort op uw computer.

Stap 2

Klik op 'Start > Configuratiescherm > Systeem en beveiliging' en vervolgens op 'Back-up maken en terugzetten'.

Stap 3

Klik op "Back-up instellen" in de interface die verschijnt en selecteer vervolgens de optie voor de externe harde schijf die wordt weergegeven om de back-upbestemming in te stellen.

Stap 4

Klik op "Laat mij kiezen" om een ​​bestandsselectievenster te openen. Klik op het selectievakje voor "Systeemkopiestations maken" om een ​​kopie van uw Windows-systeembestanden op te nemen in de back-up. Schakel het selectievakje in voor elk programma of elke map waarvan u een back-up wilt maken en klik vervolgens op 'Volgende'.

Klik op "Instellingen opslaan en back-up uitvoeren" in het bevestigingsvenster.