Een beschadigd of onleesbaar bestand verwijderen

Als gevolg van virussen en malware, of mogelijk omdat de computer onjuist is afgesloten, kunnen bestanden na verloop van tijd beschadigd raken en onbruikbaar worden. Als uit de bestandseigenschappen van het beschadigde bestand blijkt dat het kenmerk "Alleen-lezen" is ingesteld, kan het bestand niet worden verwijderd totdat deze optie is uitgeschakeld. De interface "Eigenschappen" kan worden gestart met Windows Verkenner - de Windows-bestandsnavigator en -beheerder. In de interface "Eigenschappen" kan het kenmerk "Alleen-lezen" worden uitgeschakeld en kan het beschadigde bestand worden verwijderd.

Stap 1

Start de computer opnieuw op om ervoor te zorgen dat het beschadigde bestand niet wordt gebruikt door een actieve toepassing.

Stap 2

Klik met de rechtermuisknop op de Windows-knop "Start" en selecteer de optie "Verkennen" om de interface "Windows Verkenner" te starten.

Stap 3

Klik met de rechtermuisknop op het beschadigde bestand en selecteer de optie "Eigenschappen" om de interface "Eigenschappen" van het bestand te starten.

Stap 4

Schakel de optie met het label "Alleen-lezen" uit als deze is aangevinkt en klik vervolgens op de knop "OK" om de instellingen op te slaan.

Stap 5

Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het beschadigde bestand en selecteer "Verwijderen" in het menu.

Klik op de knop "OK" in het dialoogvenster voor het bevestigen van de verwijdering. Het beschadigde bestand wordt naar de "Prullenbak" gestuurd om te worden verwijderd.