Verkoopgrafieken maken in Excel

Microsoft Excel heeft de tools om verschillende soorten diagrammen te maken, van cirkeldiagrammen tot spreidingsdiagrammen. Welk diagram u kiest, hangt af van het type gegevens dat u wilt weergeven. Voor verkoopgrafieken wilt u misschien een lijngrafiek maken die het patroon van bedrijfsverkopen in de loop van de tijd laat zien. Maar u kunt ook een kolomdiagram maken waarin het aantal verkopen voor verschillende producten wordt vergeleken.

Lijngrafiek

Stap 1

Open een lege werkmap in Microsoft Excel.

Stap 2

Voer "Datum" in cel A1 in. Dit wordt de kolomkop voor de x-aswaarden (tijd). Druk op de pijl-omlaag om naar de volgende cel naar beneden te gaan.

Stap 3

Voer regelmatige tijdsintervallen in elke cel in, zoals maanden van het jaar. Voer bijvoorbeeld in cel A2 'Jan' in, dan 'Feb', enzovoort.

Stap 4

Ga met de tab naar kolom B. Voer 'Verkoop' in. Druk op de pijl-omlaag om naar de volgende cel naar beneden te gaan. Voer de bijbehorende verkopen voor elke maand in. Bepaal de meeteenheid (zoals in miljoenen).

Stap 5

Markeer alle gegevens.

Stap 6

Klik op het tabblad "Invoegen". Klik op "Lijn" in de groep "Grafieken". Selecteer 'Lijn met markeringen'. Het nieuwe diagram verschijnt in uw werkmap.

Stap 7

Selecteer het selectiekader rond de grafiek. De "Hulpmiddelen voor grafieken", inclusief de tabbladen "Ontwerp, Lay-out en Opmaak" verschijnen in het lint. Blader door deze tabbladen om een ​​grafiekstijl en lay-out van grafiekelementen in te stellen, zoals assen en grafiektitel.

Stap 8

Selecteer een grafiekelement, zoals de grafiektitel, op het werkblad om het te bewerken.

Klik op de "Microsoft Office-knop" en selecteer "Opslaan als" om de grafiek op te slaan.

Staafdiagram

Stap 1

Open een lege werkmap in Microsoft Excel. Voer de categorie in die u wilt vergelijken in cel A1. Als u bijvoorbeeld verschillende producten wilt vergelijken, voert u 'Product' in. Voer in de onderstaande cellen de naam van elk product in. U kunt ook een kolomdiagram gebruiken om verkopen in verschillende regio's te vergelijken. Ga met de tab naar kolom B. Voer 'Verkoop' in. Voer hieronder de verkoopwaarden voor elk product in.

Stap 2

Markeer de gegevens. Klik op het tabblad "Invoegen". Klik in de groep 'Grafiek' op 'Kolom'. Selecteer een kolomdiagramsubtype dat u wilt gebruiken. Kies bijvoorbeeld voor een eenvoudige gegevensreeks '2D geclusterde kolom'. De grafiek verschijnt in de werkmap.

Stap 3

Selecteer het selectiekader rond de grafiek. De "Hulpmiddelen voor grafieken", inclusief de tabbladen "Ontwerp, Lay-out en Opmaak" verschijnen in het lint. Blader door deze tabbladen om een ​​grafiekstijl en lay-out van grafiekelementen in te stellen, zoals assen en grafiektitel.

Stap 4

Klik op de grafiektitel in de grafiek. Vervang deze door een geschikte titel voor de grafiek. Klik op de verticale as om de maateenheid toe te voegen (d.w.z. Verkoop in miljoenen). Klik op het tabblad "Opmaak" op "Selectie opmaken" in de groep "Huidige selectie". Selecteer in "Axis-opties" "Miljoenen" in het veld "Weergave-eenheden". Klik op 'Opslaan en sluiten'.

Klik op de "Microsoft Office-knop" en selecteer "Opslaan als" om de grafiek op te slaan.