Een map maken voor ongebruikte bureaubladpictogrammen

Pictogrammen voor tal van softwareprogramma's kunnen worden opgeslagen en bekeken op het bureaublad van het besturingssysteem. Als er te veel pictogrammen op het bureaublad staan, kan uw computer veel langzamer opstarten dan normaal. Een manier om met een overvloed aan pictogrammen om te gaan, is door de pictogrammen in een map "Ongebruikte bureaubladpictogrammen" te plaatsen. Het besturingssysteem Windows XP helpt u bij het maken van deze map. In Windows Vista en Windows 7 moet u de map echter handmatig maken.

Windows XP

Stap 1

Klik met de rechtermuisknop op een lege ruimte op het bureaublad. Er verschijnt een menu.

Stap 2

Selecteer de optie "Pictogrammen rangschikken op". Er verschijnt een ander menu.

Stap 3

Kies 'Wizard Bureaublad opschonen uitvoeren'. Er gaat een raam open.

Stap 4

Klik op "Volgende" in het venster. De ongebruikte bureaubladpictogrammen verschijnen.

Stap 5

Klik op het vakje voor elk ongebruikt bureaubladpictogram dat u wilt toevoegen aan de map "Ongebruikte bureaubladsnelkoppelingen".

Klik op 'Volgende' en klik vervolgens op 'Voltooien'. De map Ongebruikte bureaubladsnelkoppelingen wordt gemaakt en de ongebruikte pictogrammen worden in die map geplaatst.

Windows Vista en Windows 7

Stap 1

Klik met de rechtermuisknop op een lege ruimte op het bureaublad. Er verschijnt een menu.

Stap 2

Kies 'Nieuw'. Selecteer vervolgens 'Map'. Er verschijnt een nieuwe map op het Vista/Windows 7-bureaublad. De naam van de map is gemarkeerd.

Stap 3

Typ "Ongebruikte bureaubladpictogrammen" of een andere naam die u voor de map wilt gebruiken.

Stap 4

Klik op een bureaubladpictogram dat u wilt toevoegen aan de map "Ongebruikte bureaubladpictogrammen".

Sleep het pictogram naar de map. Herhaal de twee voorgaande stappen voor elk pictogram dat u in de map wilt plaatsen.