Een gegevensbestand maken Data

Om een ​​gegevensbestand aan te maken heeft u software nodig voor het maken van ASCII-, tekst- of platte tekstbestanden. De meeste gegevensbestanden hebben de indeling van een plat bestand of tekstbestand (ook wel ASCII of platte tekst genoemd). Gegevensbestanden kunnen verschillende formaten hebben. Het formaat dat je kiest voor een databestand is direct gerelateerd aan de software die het databestand leest. De gegevens kunnen worden gescheiden door een spatie, tab of komma of er mogen helemaal geen scheidingstekens zijn. Ontdek het beste gegevensbestandsformaat voor de software die het gegevensbestand leest voordat u het maakt.

Stap 1

Identificeer de software die uw gegevensbestand leest en bepaal het beste gegevensbestandsformaat dat u kunt gebruiken. Microsoft Excel zal in dit voorbeeld een door spaties gescheiden gegevensbestand lezen.

Stap 2

Klik op "Start > Alle programma's > Accessoires" en selecteer vervolgens "Kladblok". Hiermee wordt Kladblok geopend, een teksteditor.

Stap 3

Typ in, hamburgervlees snel en druk op de "Enter" -toets. Typ in, sla groente heel, en druk nogmaals op de "Enter"-toets.

Stap 4

Klik op "Bestand" en vervolgens op "Opslaan" en typ de naam van uw gegevensbestand in het gedeelte "Bestandsnaam:" van het dialoogvenster "Opslaan als".

Klik op "Opslaan" en nu heb je een door spaties gescheiden gegevensbestand met drie velden, voedsel, type en voedselindustrie.