Het formaat van het ene rapport naar het andere kopiëren in Access 2007

Access 2007-rapporten zijn opgebouwd uit query's, gegevens die zijn opgehaald uit een of meer tabellen. U kunt tijd besparen door de indeling van een bestaand Access-rapport in een ander te gebruiken. Wanneer u een bestaand rapport kopieert in Access, blijven de gegevens, het ontwerp en de opmaak behouden. U kunt de eigenschap Recordbron gebruiken om de gegevens aan te passen, zodat de juiste query voor uw rapport wordt opgehaald. De eigenschap Recordbron is zichtbaar in de ontwerpweergave.

Stap 1

Open de database met het rapportformaat dat u wilt gebruiken.

Stap 2

Selecteer "Rapporten" in het navigatiedeelvenster. Klik met de rechtermuisknop op het rapport dat u wilt kopiëren en selecteer "Kopiëren" in de pop-up. Klik met de rechtermuisknop ergens in het navigatiedeelvenster en selecteer 'Plakken'. Het dialoogvenster "Plakken als" wordt geopend. Voer een bestandsnaam in voor het gekopieerde rapport in het tekstveld "Rapportnaam". Klik OK."

Stap 3

Klik met de rechtermuisknop op het gekopieerde rapport in het navigatiedeelvenster en selecteer 'Ontwerpweergave'.

Stap 4

Druk op de "F4"-toets om het taakvenster "Eigenschappenblad" zichtbaar te maken. Het taakvenster wordt aan de rechterkant geopend.

Stap 5

Selecteer "Rapport" in de vervolgkeuzelijst "Selectietype" in het taakvenster. Klik op het tabblad "Gegevens".

Selecteer de vervolgkeuzelijst "Recordbron" en markeer de query met de gegevens die u nodig hebt.