Lettertypen kopiëren naar een HP-printer

Wanneer u een HP-printer aanschaft, zijn tal van standaardlettertypen vooraf op het apparaat geïnstalleerd. Als deze lettertypen echter niet aan uw afdrukbehoeften voldoen, kunt u nieuwe lettertypen op de computer installeren. Het aantal lettertypen dat op uw printer kan worden geïnstalleerd, is afhankelijk van het geheugen van de printer. PCL is een lettertypetaal die door alle HP printers wordt ondersteund. Het kan worden gebruikt om op elk moment nieuwe lettertypen naar elke HP-printer te kopiëren.

Stap 1

Download het lettertype of de lettertypen die u op uw HP-printer wilt installeren. U kunt een cd met extra lettertypen kopen of u kunt gratis lettertypen downloaden van websites zoals "urbanfonts" of "1001 gratis lettertypen" (zie links in bronnen hieronder).

Stap 2

Ga naar het menu "Start" op uw computer, open de map "Accessoires" en klik op "Uitvoeren". Typ "Bewerken" in het opdrachtvenster om de DOS-editor te openen.

Stap 3

Open het menu "Bestand" in het venster van de editor en kies "Openen". Navigeer naar de map op uw harde schijf waar het lettertypebestand is opgeslagen en dubbelklik op het lettertypebestand om het te openen. Het lettertypebestand verschijnt in het editorvenster.

Stap 4

Wijs een lettertype-ID toe aan het lettertypebestand. Om een ​​ID aan het lettertype toe te wijzen, drukt u op "Ctrl" en "P" terwijl de cursor op de "C:"-prompt staat en laat u vervolgens beide toetsen los. "[ESC]" zal verschijnen. Typ "c{num}D" direct na [ESC]", vervang "{num}" door het ID-nummer waaraan u het lettertype wilt toewijzen en druk op de "Enter"-toets.

Stap 5

Kopieer het bestand naar de printer. Om het bestand van de computer naar de printer te kopiëren, typt u "COPY/B [font name] LPT1" bij de nieuwe prompt in de editor, waarbij u "[font name]" vervangt door de bestandsnaam van het lettertype waarnaar u het lettertype wilt kopiëren de lokale drukker.

Wijs het lettertype aan als permanent als u wilt dat het op de printer blijft staan. Om het lettertype permanent te maken, drukt u op "Ctrl" en "P" en laat u los om het symbool "[ESC]*" te laten verschijnen, typt u vervolgens "c5F" en drukt u op "Enter". Als u het lettertype niet als permanent aanwijst, wordt het verwijderd bij de volgende herstart van de printer.