Uitgeversbestanden converteren naar een PDF Ebook

E-boeken zijn een belangrijk onderdeel van het uitgeverslandschap geworden. Ze stellen auteurs in staat om hun schrijven voor een breder publiek te brengen dan alleen traditioneel drukken. Deze boeken bestaan ​​in het Portable Document Format (PDF) en geven u de mogelijkheid om een ​​geschreven werk onmiddellijk te publiceren. Als je een e-boek hebt geschreven en er een pdf van wilt maken, hoef je maar een paar extra stappen te volgen nadat je het boek hebt geschreven en in Publisher hebt opgemaakt. Bovendien biedt het maken van uw e-boek in een PDF u een aantal voordelen. Nadat je je boek hebt gemaakt, kun je het op je website verkopen, het weggeven als een stimulans aan je klanten of het verkopen op sites zoals Amazon.

Stap 1

Maak een bestandsmap waarin u uw werk kunt opslaan.

Stap 2

Open uw e-boek in Publisher.

Stap 3

Doe een keer over uw document, controleer op spelfouten, verkeerd uitgelijnde foto's of zinnen die onhandig lezen. Corrigeer alles wat het nodig heeft voordat u uw PDF maakt.

Stap 4

Voer een laatste "Opslaan" van uw Publisher-bestand uit.

Stap 5

Zoek naar een PDF-maker op je computer. U weet of uw computer een PDF kan maken door naar "Bestand" > "Afdrukken" te gaan. In de buurt van de kop "Naam" op het pop-upscherm van de printer, zou u uw printeropties moeten zien. Als er niet zoiets staat als 'Afdrukken naar PDF', heeft u geen PDF-maker op uw computer.

Stap 6

Neem een ​​PDF-maker, als u nog geen PDF op uw computer kunt maken. U kunt verschillende gratis programma's voor het maken van PDF's downloaden (zie het gedeelte Bronnen) waarmee u uw Publisher-e-boek als een PDF-document kunt opslaan. Volg de download-instructies die bij de software zijn geleverd.

Stap 7

Ga opnieuw naar "Bestand" in uw geopende Publisher-document en vervolgens naar "Afdrukken". Klik op de PDF-optie. Er verschijnt een pop-upmenu waarin u wordt gevraagd waar u uw PDF wilt opslaan.

Selecteer uw projectbestandsmap en klik op 'Opslaan'. De PDF-maker kopieert uw e-boek uit uw Publisher-bestand en slaat het op in uw map.