Hoe AVI naar MP4 te converteren in Linux (5 stappen)

Het Mplayer-programma bevat een hulpprogramma voor het converteren van multimedia van het ene formaat naar het andere, genaamd MEncoder. Het hulpprogramma MEncoder kan worden gebruikt om AVI-videobestanden vanaf de opdrachtregel naar het MP4-formaat te converteren. De resulterende video kan worden afgespeeld op Apple iPods en andere draagbare apparaten. Het MP4-formaat is gebaseerd op het Apple Quicktime-containerformaat. MP4 kan alleen audio bevatten, of audio en video samen. De standaard is echter om MP4 te gebruiken om naar videobestanden te verwijzen en M4A om naar alleen audiobestanden te verwijzen.

Stap 1

Download en installeer MPlayer via de softwarerepository van uw distributie of vanaf de MPlayer-website.

Stap 2

Open een terminalvenster.

Stap 3

Typ het commando "mencoder input.avi -o output.mp4 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video -of mpeg" om de AVI-video naar MP4 te converteren.

Stap 4

Typ het commando "mplayer output.mp4" om de video te testen.

Typ het commando "exit" om de terminalsessie te sluiten.