Twee draadloze routers op één modem aansluiten

Kabel- en DSL-modems missen vaak meerdere Ethernet-uitgangen, in plaats daarvan vertrouwen ze op de eindgebruiker om componenten aan te schaffen, zoals een router om meerdere computers aan te sluiten. Een draadloze router kan worden gebruikt om zowel apparaten met wifi-functionaliteit als bekabelde netwerkapparaten op één internetverbinding aan te sluiten. Ook het aansluiten van meerdere routers op één modem is mogelijk.

Stap 1

Sluit het bedrade uiteinde van de Ethernet-splitter aan op de "Internet Out"- of "To Computer"-aansluiting aan de achterkant van de modem. U kunt een voorbeeld van een Ethernet-splitter bekijken in de sectie Bronnen van dit artikel.

Stap 2

Sluit het ene uiteinde van elke Ethernet-kabel aan op elk van de aansluitingen van de splitter.

Stap 3

Sluit het andere uiteinde van een van de Ethernet-kabels aan op de "Connection In" of "Internet"-aansluiting aan de achterkant van een van de draadloze routers. Sluit het uiteinde van de tweede Ethernet-kabel aan op dezelfde aansluiting op de tweede draadloze router.

Sluit de voeding van het modem aan. Wacht tot de modemstatuslampjes gaan branden en sluit de voedingen van elk van de draadloze routers aan.