Gescheiden noten verbinden in Melodyne

Met de Melodyne-software van Celemony kunt u de toonhoogte en lengte van noten in opgenomen digitale audio wijzigen. Met dit programma kunt u de toonhoogte van een individuele noot verhogen of verlagen terwijl u de rest van de opname ongewijzigd laat; je kunt noten ook met elkaar verbinden door de markeringen te verwijderen die ze scheiden. Melodyne gebruikt een van de twee algoritmen om audio te analyseren: melodisch en polyfoon. Gebruik het melodische algoritme voor audio met slechts één instrument; gebruik het polyfone algoritme voor meerdelige opnames.

Start Melodyne. Klik op 'Bestand' en vervolgens op 'Openen'. Navigeer naar en dubbelklik op het audiobestand waarmee u wilt werken.

Klik op 'Algoritme' en selecteer vervolgens 'Melodic' of 'Polyphonic', afhankelijk van de audio.

Klik op het menu "Beeld" en klik vervolgens op "Toon notitiescheidingen". Melodyne geeft de scheidingen tussen noten weer als verticale lijnen.

Beweeg de cursor over de lijn die de twee noten scheidt die u wilt verbinden. De cursor verandert in het hulpmiddel voor het scheiden van noten.

Dubbelklik op het notitiescheidingsteken om het te verwijderen en de twee gescheiden noten met elkaar te verbinden. Herhaal het proces voor alle andere notities die u wilt verbinden. Klik op "Bestand" en vervolgens op "Opslaan" om de gewijzigde audio op te slaan.

Tips

Om een ​​onbedoelde verbinding ongedaan te maken, drukt u tegelijkertijd op "Ctrl" en "Z".

Waarschuwingen

Maak altijd een back-up van opgenomen audio voordat u deze wijzigt.