Een schijfserienummer wijzigen

Telkens wanneer uw Windows-besturingssysteem een ​​harde schijf formatteert, wijst het een nieuw gegenereerd serienummer toe aan de schijf. Dit serienummer wordt, in tegenstelling tot het hardwareserienummer waarmee de schijf is gemaakt, door softwaretoepassingen gebruikt om de schijf te identificeren en wordt soms gebruikt om meerdere activeringen van dezelfde software op andere computers te voorkomen. Als u echter probeert uw oude harde schijf te vervangen door een nieuwe, kunnen de verschillende serienummers door softwarekoppeling ontstaan. Met behulp van een serienummerwisselaar kunt u snel het serienummer van uw nieuwe schijf wijzigen zodat het overeenkomt met dat van uw oude en problemen met softwarekoppeling voorkomen.

Oud serienummer ophalen

Stap 1

Klik op het Windows- of "Start"-pictogram en klik op "Alle programma's" en vervolgens op "Accessoires". Klik op "Systeemwerkset" en vervolgens op "Systeeminformatie" om het systeeminformatievenster te openen.

Stap 2

Vouw "Componenten" en vervolgens "Opslag" uit en klik op "Schijven" om de informatiepagina voor de schijven van het systeem te openen.

Noteer het serienummer van uw oude schijf, weergegeven door het 8 HEX-symbool en te vinden naast de categorie "Volumeserienummer".

Het serienummer van uw nieuwe schijf wijzigen

Stap 1

Download een serienummer-wisselaar. Een link naar een gratis seriewisseltool is te vinden in de bronnen. Open de wisselaar zodra het downloaden is voltooid.

Stap 2

Selecteer de letter van uw huidige schijf in de categorie "Schijven" en vervang het serienummer door het nummer dat u hebt opgeschreven. Klik op "Wijzigen" en vervolgens op "Ja" op de prompt die verschijnt.

Start je computer opnieuw op. Het serienummer van uw nieuwe schijf komt nu overeen met dat van het origineel.