Blokkeer Facebook-advertenties en vereenvoudig de interface met Facebook Neue

Je kunt alle Facebook-advertenties blokkeren en de site opnieuw in een simplistischere interface plaatsen (vergelijkbaar met Twitter) door een externe browserextensie Facebook Neue te installeren. Naast het blokkeren van de advertenties van de site, verplaatst het de gebruikersinterface naar een lay-out met twee kolommen, verbergt het enkele zijbalkopties, verwijdert het programmakoppelingen en taalinstellingen en rondt het zelfs beeldavatars af, waardoor een vereenvoudigde en minder drukke interface voor de populaire sociale media ontstaat. netwerk site.

De Facebook Neue-extensie is beschikbaar voor Safari 5 en Chrome, je kunt deze hier downloaden.

Misschien wil je ook de Facebook-bureaubladmelding bekijken, het brengt Facebook-berichten en -activiteit naar je Mac-bureaublad via Growl-meldingen.