Kondig aan wanneer een opdrachtregeltaak is voltooid in Mac OS X

Door het commando Zeg toe te voegen aan het einde van een andere opdracht, zal Mac OS X vocaal aankondigen wanneer de eerste taak succesvol is verlopen. Als OS X bijvoorbeeld aankondigt dat een bepaald script is voltooid, kan de opdracht zijn:

python backup.py && say "jobs done"

Het belangrijkste onderdeel is het gedeelte "&& say", dat ook kan worden aangepast met andere stemmen uit de tekst-tot-spraakopties van Mac OS X door de vlag -v te gebruiken, gevolgd door een spraaknaam, zoals:

dscacheutil -flushcache && say -v Alex your cache has been cleared sir

Dit is perfect voor het uitvoeren van scripts, het maken van svn / git commits, het compileren van code en andere taken die een onbepaalde hoeveelheid tijd in beslag kunnen nemen en waar het gemakkelijk is om afgeleid te worden door Facebook ^ H ^ H ^ H ^ H ^ H ^ H ^ H ^ H ander werk.

Deze geweldige tip werd gepost door @niels op Twitter, volg @osxdaily er ook om onze laatste berichten en updates te krijgen.